Oznam o uzavretí stredných škol a prechode na dištančnú výučbu

Na základe platného rozhodnutia konzília odborníkov a vlády SR zo dňa 7.12.2021 o uzavretí  druhého stupňa základných a stredných škôl prejdú od pondelka 13. decembra aj naši žiaci na dištančnú výučbu.

Vyučovanie aj športová príprava bude prebiehať dištančne výhradne podľa štandardného rozvrhu jednotlivých tried tak ako pri prezenčnej výučbe cez platformu Microsoft Teams.

Žiaci sú povinní si overiť platnosť prístupových údajov do Microsoft Teams. Neplatnosť prístupových údajov konzultujte s IT technikom. ( EduPage - Tomáš Jurák | tomas.jurak@ssstn.sk | osobne na 3. pos v budove SŠŠTN) 

Upozorňujeme žiakov a ich zákonných zástupcov, že prezenčné školské vyučovanie sa ukončí dňom 10.12.2021 5. vyučovacou hodinou a žiakom bude umožnené predčasne cestovať domov z dôvodu bezpečného presunu do miesta bydliska.

Upozorňujeme žiakov na dodržiavanie naďalej platného výnimočného stavu.


Dokumenty na stiahnutie