Oznam - Oranžová fáza semafór

Od 8.9.2021 sa škola nachádza v oranžovej fáze „Školského semaforu“.

Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva.

Výučba prebieha prezenčnou formou.

Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátanie víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“(Príloha č.1).

Rodičia predkladajú „Potvrdenie o bezpríznakovosti“ aj v prípade, že sa okres prepne do inej farby COVID Automatu.

V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyjadrenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné , aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel v sprievode rodiča, žiak bude umiestnený do izolačnej miestnosti a triedny učiteľ bude bezodkladne kontaktovať rodiča.

Ak žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti:

  1. Odoslať ho škole prostredníctvom EduPage
  2. Poslať podpísaný scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom triednemu učiteľovi
  3. Kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

Žiaciodovzdajú tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ triednemu učiteľovi  v pondelok 13.9.2021!!!

 

V prípade, že žiak spĺňa výnimku z karantény, môže ju uplatniť prostredníctvom tlačivá „Oznámenie o výnimke z karantény“ (Príloha č. 2)

Výnimka z karantény:

-          Žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID 19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky).

-          Plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID 19.

Žiaci, ktorí budú uplatňovať výnimku z karantény odovzdajú triednemu učiteľovi  tlačivo v pondelok 13.9.2021!!!

 

V pondelok 13.9.2021 odovzdá žiak triednemu učiteľovi:

  • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
  • Oznámenie o výnimke z karantény /ak spĺňa výnimku z karantény/ 

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30