Deň narcisov 2023

Dňa 20.4.2023 sa naša škola aktívne zapojila do celonárodnej zbierky "Deň narcisov". Vďaka tejto verejnej zbierke tím Ligy proti rakovine realizuje bezplatné projekty pre onkologických pacientov, ich rodiny ale aj pre zdravú populáciu na Slovensku už 33 rokov. Naša škola sa do zbierky zapája pravidelne. Vyzbierali sme spolu 340,73 €. Všetkým moc ďakujeme!