Vzpieranie

Vzpieranie na Strednej športovej škole v roku 2021/2022

V školskom roku 2021/2022 navštevujú Strednú športovú školu v Trenčíne celkovo 3 žiaci so zameraním na vzpieranie:

  • BENYÍK Gabriel
  • STRAPEC Šimon
  • SLÁDKOVÁ Viktória

Trénerské zabezpečenie :

Mgr. Kováč Milan: diplomovaný tréner vzpierania V. triedy

Tréningový proces:

sa realizuje v priestoroch Pauls Gymu, ktorý je zabezpečený aj pre prípravu a tréningový proces vzpierania a je vybavená dostatočným počtom činiek, tréningových pódií ako i ostatných tréningových pomôcok vytvárajúcich veľmi dobré podmienky pre špecializovaný športový tréning vzpierania.

Regenerácia :

Prebieha v regeneračnom centre Strednej športovej školy Trenčín jeden až dvakrát týždenne, podľa požiadaviek športovej prípravy v danom období ako i potrieb regenerácie v závislosti od tréningového zaťaženia.

Reprezentácia SR :

BENYÍK Gabriel- reprezentant SR vo vzpieraní do 20 rokov,

STRAPEC Šimon- reprezentant SR vo vzpieraní do 17 rokov,

SLÁDKOVÁ Viktória- reprezentantka SR vo vzpieraní do 17 rokov,

Tréner Mgr. KOVÁČ Milan- tréner reprezentácie žien.

Prehľad hlavných športových výsledkov vzpierania v školskom roku 2020/2021

Hlavnými úlohami, ktoré sa im podarilo splniť bolo zaradenie príslušníkov skupiny vzpierania do reprezentačných družstiev mládeže a ich nominácia na ME a MS v mládežníckej kategórii do 17 a 20 rokov, ako získanie titulov na Majstrovstvách Slovenska v jednotlivých vekových kategóriách.

MajstrovstváSlovenska dorastu – (16.10.2021 – Dolný Kubín)

SLÁDKOVÁ Viktória do 71 kg 132 ( 58 + 74 ) kg 1. miesto

STRAPEC Šimon do 102 kg 230 (100+130) kg 1. miesto

Majstrovstvá Slovenska juniorov – (16.10.2021–Dolný Kubín)

SLÁDKOVÁ Viktória do 71 kg 132 ( 58 + 74 ) kg 1. miesto

STRAPEC Šimon do 102 kg 230 (100+130) kg 2. miesto

Majstrovstvá Slovenska mužov a žien – (9.-10.10.2021 –Košice)

SLÁDKOVÁ Viktória do 64 kg 130 ( 57 + 73 ) kg 5. miesto

BENYÍK Gabriel do 73 kg 239 (110+129) kg 2. Miesto

 

Majstrovstvá Európy do 17 rokov (19.8.-28.8.2021, Ciechanów, Poľsko)

SLÁDKOVÁ Viktória do 64 kg trh: 52 kg 10. miesto

Nadhod: 73 kg 11. miesto

Dvojboj: 125 kg 10. miesto

STRAPEC Šimon do 102kg trh:110kg 6.miesto

Nadhod:134kg, 6.miesto

Dvojboj: 244kg 6.miesto

  

Majstrovstvá Európy vo vzpieraní do 20 a 23 rokov  (24.9.-3.10.2021, Rovaniemi, Fínsko)

BENYÍK Gabriel do 73kg trh: 117kg 7.miesto

Nadhod: neklasifikovaný

Dvojboj: neklasifikovaný

CABALA Sebastian do 81kg trh: 133kg 9.miesto

 Nadhod: 171kg 8.miesto

Dvojboj: 304kg 7.miesto

Mgr. Milan Kováč tréner