Kontakt

Meno školy: Stredná športová škola
Adresa školy: Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín
IČO: 00515159
DIČ: 2021264366
EDUID: 100004682
Email školy: iveta.petrikova.rosinova@ssstn.sk
Riaditeľka školy: PaedDr. PhDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD.,MHA : iveta.petrikova.rosinova@ssstn.sk
Sekretariát škola: Ing. Alexandra Púčeková : alexandra.pucekova@ssstn.sk
+421 32 652 82 75
+421 901 918 409

Telefón: +421 32 652 82 75
Vrátnica školy - spojovateľ: +421 901 918 426
Zástupca pre výchovu a vzdelávanie: RNDr. Eva Turoňová : eva.turonova@ssstn.sk
+421 32 652 82 74, +421 901 918 422

Zástupca pre športovú prípravu:

Mgr. Marek Ďanovský : marek.danovsky@ssstn.sk
+421 32 652 82 74

+421 901 918 421

Zborovňa učiteľov: +421 32 652 75 91
Výchovný poradca: Ing. Radoslava Striežencová : radoslava.striezencova@ssstn.sk
+421 32 652 75 91
Správca siete:

Tomáš Jurák : 
+421 32 640 15 46

+421 901 918 427

Školská športová psychologička:

Mgr. Miroslava Kopúňová : miroslava.kopunova@ssstn.sk

+421 32 652 82 74

INTERNÁT:  
Vrátnica - internát - spojovateľ: +421 32 651 08 11
Zástupca pre výchovu mimo vyučovania :

Mgr. Beáta Michalcová

beata.michalcova@ssstn.sk

+421 32 651 08 14

Vedúca výchovy

Bc. Mária Adamková

maria.adamkova@ssstn.sk

+421 32 651 08 14 

Vedúci oddelenia technických činností:

Ing. Marián Gašparovič : marian.gasparovic@ssstn.sk
+421 32 651 08 41

+421 901 918 425

Referent - Evidencia platieb za stravu: Monika Pšenková : monika.psenkova@ssstn.sk
+421 32 651 08 42
Vedúca školskej jedálne:

Jana Rusníková - zástupca :
jana.rusnikova@ssstn.sk

Mgr. Michaela Šišovská :
michaela.sisovska@ssstn.sk
+421 901 918 424
+421 32 651 08 50

Vedúci oddelenia ekonomických činností:

Lukáš Frývaldský, MBA : lukas.fryvaldsky@ssstn.sk

+421 901 918 423

Účtovníčka:

Bc. Alžbeta Ďuračiová : alzbeta.duraciova@ssstn.sk
+421 32 640 15 33

Finančná učtáreň: Sylvia Hrnčárová : sylvia.hrncarova@ssstn.sk
Renáta Kopecká : renata.kopecka@ssstn.sk
+421 32 640 15 37
Mzdová účtáreň: Iva Tlustá : iva.tlusta@ssstn.sk
+421 32 640 15 31
Referent ekonomických činností: Ing. Aneta Malychová : aneta.malychova@ssstn.sk
+421 32 640 15 33
Referent - Evidencia platieb za ubytovanie: Viera Urbanová  viera.urbanova@ssstn.sk
+421 32 640 15 38

Mapa