Zoznam telovýchovných lekárov

Prehľad lekárov a pracovísk telovýchovného lekárstva (TL)

Lekár

Pracovisko

Kontakt

MUDr. Michal Augustín

Ambulancia prevent. kardiológie a TL (Diagnostické centrum SFZ), FNsP Žilina, V. Spanyola 43

041/5110 894
0911 382 734

MUDr. Monika Bartošová

OTL, Mickiewiczova 13, Bratislava

02/57290462

MUDr. Ján Benda

Zdrav. stredisko VŠC Dukla, Hutná 3, B. Bystrica

048/4133 975

MUDr. Bohumil Bočkay

TC Ambulanicia, s.r.o., Dolný Šianec 1, budova Keramoprojektu Trenčín

0911 972 534 tcambulancia@gmail.com

MUDr. Peter Horváth

Centrum preventívnej a šport. medicíny, SNP 1, Košice

055/6403 869

MUDr. Vladimír Hostýn

VLAHO, s.r.o., Pajštúnska 1, Bratislava

0905 471 660

MUDr. Lucia Knappková

Diagnostické centrum FTVŠ, Nábr. gen Svobodu, Bratislava

0918 462 173

MUDr. Tomáš Krivý

OTL, Nemocnica Košice-Šaca, Lúčna 57

0908 801 549

MUDr. Pavel Malovič

Medicona Malacky, Ľ. Fullu telolekma@gmail.com

0905 605 144

 

Zdrav. Centrum sv. Alžbety, ATL, Lehnice 15

0915 177 032

MUDr. František Rigo

Oddelenie funkčnej diagnostiky a TL Gen. Miloša Vesela, Ružomberok

044/4282 646              0905 943 478

MUDr. Miroslav Sylvestr

Centrum športovo-medicínskej diagnostiky Med4Sport, Fit Factory, Nemčianska cesta 276, BB

0949 491 590 sylvestr@sportdoktor.sk

MUDr. Gabriel Valiska

ATL, Nám. osloboditeľov 25, Michalovce

0905 467 353

G-MEDIC, s.r.o.

Ul. kap. Nálepku, Lučenec

0905 964 555

MUDr. Katarína Chudíková      

ICOM PLUS, s.r.o., ATL, V. Spanyola 43, Žilina

041/5110 484

MUDr. Július Karácsonyi

JUVENALIA, s.r.o., Veľkoblahovská 23, D. Streda

031/5571 456

Prof. Dušan Meško, PhD

Klinika TL JLF UK, Kollárova 2, Martin

043/4281 066

MEDPAK, s.r.o.

Cottbuská 13, Košice

055/6427 838

NsP, Svet zdravia, a. s.

Ul. SNP 76, Trebišov

0904 190 766

MUDr. Margita Suchá

ATL NZZ, Komárňanská 63, Nové Zámky

035/6476 128

MUDr. Jozef Zimmermann

FYMED, s.r.o. ATL, Rastislavova 250, Lužianky

0903 054 012