Atletika

Atletika na SŠŠ Trenčín

V školskom roku 2021/22 sa v atletickom programe nachádza kmeňovo 14 atlétov  (dorast a juniori) zväčša špecializujúcich sa na hladký a prekážkový šprint a stredné trate. Naši atléti spadajú do etapy konca základnej a začiatku špecializovanej športovej prípravy. Snažíme sa identifikovať najvhodnejšiu skupinu disciplín a a neskôr maximalizovať ich športový potenciál s vekovo a vývinovo adekvátnym tréningom s využitím moderných metód a postupov.

Tréningové podmienky v ktorých prebieha tréning patria medzi najlepšie na Slovensku.

Športová škola disponuje 300m atletickým oválom so všetkými sektormi so syntetických povrchom, atletickým tunelom, volejbalovou halou, tromi posilňovňami, 25m krytým bazénom a kompletnou regeneračnou linkou (sauna, jacuzzi, masér, fyzioterapeut)

Súčasťou komplexnej športovej prípravy sú tréningové tábory a preteky organizované v zdvojenej periodizácii (halová a vonkajšia letná sezóna)

 

Tréningový proces je zabezpečovaný dvomi trénermi:

Mgr. Ivan Peťovský: stredné a dlhé trate

 

Martina Švachová – 200m, 400m, 400m prekážok

Marco Jarábek – 100m, 200m, 400m

Samuel Červený – 400m, 800m

Eliška Lukešová – 800m, 1500m

Sofia Moravíková – viacboj,

 

Mgr. Soňa Klimáčkovážiaci základného stupňa (Kvarta)

Mgr. Ľuboš Benko, PhD. (športový odborník): šprinty a skoky

Kristína Majerská 100m, 200m

Mirka Mikušincová 100m, 200m

Alžbeta Ďurišková 100m prekážok, 100m, 200m

Zuzana Hiadlovská – 400m prekážok

Emília Čmelová – 100m, 200m

Maryia Shakunovskaja – 100m, 200m

Anabela Mrníková – 100m, 200m

Jakub Polhorský – 100m, 200m

Taner Akbuluto - 100m, 200m

Tento rok opäť poznačenom pandémiou a nesúvislou športovou prípravou sme využili na nácvik a upevnenie základných technických zručností a rozvoj pohybových schopností. Všetci atléti zaznamenali osobné rekordy v halovej sezóne, čo vytvára predpoklady na ďalší športový rast v lete 2022