Vedenie

Vedenie školy

PaedDr.PhDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD., MHA riaditeľka školy iveta.petrikova.rosinova@ssstn.sk
RNDr. Eva Turoňová zástupca pre výchovu a vzdelávanie eva.turonova@ssstn.sk
Mgr. Marek Ďanovský zástupca pre športovú prípravu marek.danovsky@ssstn.sk
Mgr. Beáta Michalcová zástupca pre výchovu mimo vyučovania beata.michalcova@ssstn.sk
Bc. Mária Adamková vedúca výchovy
maria.adamkova@ssstn.sk
Ing. Marián Gašparovič vedúci oddelenia technických činností marian.gasparovic@ssstn.sk
Lukáš Frývaldský, MBA vedúci oddelenia ekonomických činnosti lukas.fryvaldsky@ssstn.sk
Mgr. Michaela Šišovská vedúca školskej jedálne michaela.sisovska@ssstn.sk
Ing. Alexandra Púčeková administratívny pracovník alexandra.pucekova@ssstn.sk

Tomáš Jurák

IT