Koľko lásky - zbierka

Vážení žiaci, vážení rodičia, milí kolegovia,

dovoľujeme si Vás touto cestou osloviť s cieľom aktívneho zapojenia našej školy do celoslovenského vianočného projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, ktorý tento rok bude prebiehať  v termíne 23.11.2022 – 5.12.2022. Zbierka funguje na dobrovoľníckej báze, preto Vás pekne prosíme, aby sa študenti  dobrovoľne do nej zapojili.

Študenti, ktorí sa rozhodnú do zbierky aktívne zapojiť, prinesú naplnenú otvorenú krabicu od topánok s vekom resp. môžu priniesť veci zo zoznamu (viď plagát), ktoré budú následne do krabíc vložené.  

Veci, ktoré chcete darovať odovzdajte našim koordinátorom zbierky do  2.12.2022.                             

Koordinátori zbierky na Strednej športovej škole, Trenčín:

-          Peter Chudoba /3.SG/,

-          Sarah Straková /3.SM/,

-          Ing. Radoslava Striežencová.

 

https://www.kolkolasky.sk/

Všetkým darcom ďakujeme!