Výsledková listina - prijímacie skúšky 2021 - 2. kolo

Výsledné poradie uchádzačov o štúdium na Strednej športovej škole v Trenčíne pre školský rok 2021/2022:

Športové gymnázium /7451 J/
poradie Kód súčet bodov rozhodnutie
1 069011 124 prijatý - splnil kritéria 
2 069010 100 prijatý - splnil kritéria 
3 069007 91 prijatý - splnil kritéria 
4 069017 86 prijatý - splnil kritéria 

Digitálne služby v športe / 7475 M/
poradie Kód súčet bodov rozhodnutie
1 069042 99 prijatý - splnil kritéria 
2 069031 99 prijatý - splnil kritéria 
3 069010 85 prijatý - splnil kritéria 
4     dočasne neobsadené - náhradný termín