NÁSTUP ŽIAKOV DO ŠI V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

Príchod žiakov do ŠI je 01. 09. 2021 (streda)  od 14:00 do 21:00 hod. 

Na návesnej tabuli pred vstupom do školského internátu sa žiak oboznámi so svojim umiestnením vo výchovnej skupine, s číslom pridelenej bunky/izby.

Žiak a aj zákonný zástupca hneď pri vstupe do ŠI odovzdá službukonajúcemu vychovávateľovi "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" (tlačivo nájdete na konci) a doklad/potvrdenie o úhrade platieb za ubytovanie a za stravu.

Pri vstupe do ŠI každý žiak a zákonný zástupca, účastník plenárnej schôdze rodičovského združenia,musí prejsť dezinfekčnou bránou  s prekrytímhorných dýchacích ciest. Každý žiak/zákonný zástupca je povinný maťprekryté horné dýchacie cesty respirátorom/rúškom, vo všetkých spoločných priestoroch školského internátu.

Žiak si do školského internátu so sebou prinesie iba nevyhnutné osobné veci na 2 dni. V piatok 03. 09. 2021 je povinný odchod žiakov domov do 15:30 hod.

Žiakovi na ubytovanie do ŠI je prísne zakázané priniesť svoj doplnkový nábytok a posteľné prádlo.

Pri nástupe do ŠI a pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov) zákonný zástupca neplnoletého žiaka a plnoletý žiak sám za seba predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti".

V prípade dobrovoľného rozhodnutia informovať ŠI o tom, že žiak spĺňa podmienky výnimky z karantény sa predkladá aj tlačivo "Oznámenie o výnimke z karantény" (tlačivo nájdete na konci)

Oznam pre zákonných zástupcov žiakov: plenárna schôdza rodičovského združenia sa uskutoční 01. 09. 2021 o 16:00 hod v SM1. Plenárneho rodičovského združenia sa môže zúčastniť iba jeden zákonný zástupca z rodiny. Vstup rodičov do ďalších priestorov ŠI je zakázaný.  

Ak syn/dcéra nebude môcť nastúpiť do ŠI v stanovenom termíne (01. 09. 2021), zákonný zástupca  žiaka je  povinný to bezodkladne oznámiť písomne, mailom alebo telefonicky (doložením písomne), inak  Rozhodnutie o prijatí žiaka do školského internátu na školský rok 2021/2022 stráca platnosť!

 


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30