OZNAM o sprísnení opatrení na školskom internáte

 

V súlade s aktualizovaným COVID AUTOMATOM  platným od 18.11.2021 a schváleným Ministerstvom zdravotníctva SR


bude od 21.11.2021 školský internát fungovať v sprísnenom režime OTP, tzn:

  1. osoby výlučne plne zaočkované,
  2. osoby, ktoré prekonali COVID-19 do 180 dní od prekonania,
  3. osoby testované (odberom PCR 72 hod., AG test 48 hodín).

Pri vstupe do budovy školského internátu sú povinní ubytovaní žiaci sa preukázať službukonajúcemu vychovávateľovi platným COVID PASS-om, resp.GREEN PASS-om alebo platným negatívnym testom (PCR 72hod., AG test 48 hod.).

V opačnom prípade nebude žiakovi umožnení vstup do školského internátu.

 

 odkazy na covid automat : 

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4729:covid-automat&catid=263:covid-automat

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/Covid_Automat_Signalizacny_system_4v3.pdf


linky môžu stratiť platnosť v prípade, že nastane zmena na stránke uvzsr.sk
aktualizované 23.11.2021, 13:50


Dokumenty na stiahnutie