Podnikateľská činnosť

Poskytovanie ubytovania v rámci podnikateľskej činnosti

 

1. Stredná športová škola ponúka ubytovanie v školskom internáte počas víkendov a prázdnin

2. Kapacita ubytovania je cca 450 lôžok

3. Ubytovanie je formou buniek. V jednej bunke je jedna 2-lôžková a jedna 3-lôžková izba, hygienické zariadenie (WC a sprcha) je pre obidve izby spoločné.

4. Možnosti rezervácie:

a) Individuálne ubytovanie na víkend je potrebné zarezervovať najneskôr do stredy do 14,00 hod v týždni pred požadovaným termínom ubytovania

b) Hromadné ubytovanie (nad 10 lôžok) je potrebné zarezervovať písomne formou objednávky (mailom, faxom, poštou) najneskôr 10 dní pred požadovaným termínom ubytovania

c) Pri hromadnom ubytovaní je potrebné vyplniť informácie o ubytovaných do ubytovacieho hárku. Osoby budú ubytované v bunkách (2 + 3 osoby) tak ako budú v ubytovacom hárku zapísané

5. Začiatok ubytovania je v piatok od 17,00 hod

Izby musia byť uvoľnené v nedeľu o 10,00 hod

Počas prázdnin je možné ubytovať sa aj cez pracovné dni

 

 

6. Ceny za ubytovanie:

a) sú uvedené v platnom cenníku služieb, ktorý je súčasťou tejto smernice.

b) Za každú noc sa platí 1 € naviac ako daň z ubytovania. Tento poplatok je odvádzaný mestu.

c) Storno poplatok nepoužitých objednaných miest (lôžok) je 2 €

d) Spôsob platby je v hotovosti pred ubytovaním, hromadné ubytovanie je možné hradiť aj faktúrou

7. Vo všetkých priestoroch školského internátu je zakázané fajčiť v zmysle Zákona č, 377/2004 (o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnené niektorých zákonov). Pri nedodržaní tohto zákona ši školský internát vyhradzuje právo okamžite ukončiť pobyt takejto osoby.

8. Kontakty na ubytovanie:

a) spojovateľ – slúži nonstop (po 22,00 hod. pri ubytovaní treba zvoniť) – 032/652 8275

b) organizačný pracovník – Petra Mareková petra.marekova@sportovaskolatn.sk, 032/652 8275

Dokumenty na stiahnutie