Pomoc Vašej škole

prostredníctvom Fondu Športového gymnázia n.f., so sídlom Staničná 6, 911 05 Trenčín.  (V súčasnosti naša škola zakladá nový Fond Strednej športovej školy n. f., avšak do jeho registrácie používajte prosím aktuálny fond s názvom Fond Športového gymnázia n. f.)

   

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vás osloviť v čase, keď máte možnosť rozhodnúť kto dostane 2% z Vašich daní, ktoré by inak boli odvedené štátu. Finančné prostriedky , ktoré takto aj Vašou zásluhou získame budú použité na podporu rozvoja výučby, športu a tiež technického zabezpečenia Strednej športovej školy v Trenčíne.

Vašim prispením skvalitníte vyučovací proces a tým pomôžete Vašim deťom k lepšiemu rozvoju a k športovému rastu.  

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí prispeli 2%  už v predchádzajúcich rokoch a tešíme sa na Vaše ďalšie finančné príspevky.

S úctou, riaditeľka školy

PhDr. PaedDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD., MHA.

 

 

Skrátený postup krokov, ako venovať 2% zo zaplatenej dane:

 Pre zamestnancov, za ktorých robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ:

  • najneskôr do 15.02.2020 požiadajte Vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň,
  • potom  požiadajte  zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“. Z tohto tlačiva si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate z nej 2% - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať fondu, avšak musí byť minimálne 3 Eur. Tieto údaje napíšte do  Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby,
  • obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) doručte do 30.04.2020  daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska, resp. požiadajte o to Vášho zamestnávateľa.

 

Pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie: 

  • v daňovom priznaní  pre fyzické osoby je už uvedená kolonka na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa, ktorá však musí byť minimálne 3 Eur,
  • vyplnené daňové priznanie   doručte  v lehote na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska. Vyhlásenie o poukázaní 2% je už súčasťou daňového priznania.

(daňový úrad po kontrole údajov a podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech nášho fondu).

 

Pre právnické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie: 

  • vyplňte si daňové priznanie a vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby. Môžete si určiť jedného alebo aj viacerých prijímateľov, uvediete sumu, avšak každému prijímateľovi musíte venovať minimálne 8 Eur.
  • vyplnené daňové priznanie   doručte  v lehote na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska. Vyhlásenie o poukázaní 2% je už súčasťou daňového priznania.

 

 

 

 

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno: Fond Športového gymnázia n. f.  

Sídlo:  Staničná 6, 911 05 Trenčín,

IČO: 36 119 008,

právna forma: neinvestičný fond

 

ĎAKUJEME !


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31