Vedenie

Vedenie školy

PaedDr.PhDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD., MHA riaditeľka školy riaditel@sportovaskolatn.sk
RNDr. Eva Turoňová zástupca pre výchovu a vzdelávanie eva.turonova@sportovaskolatn.sk
Mgr. Marek Ďanovský zástupca pre športovú prípravu marek.danovsky@sportovaskolatn.sk
Ing. Jana Korienková zástupca pre výchovu mimo vyučovania
jana.korienkova@sportovaskolatn.sk
Ing. Marián Gašparovič vedúci oddelenia technických činností marian.gasparovic@sportovaskolatn.sk
Bc. Alžbeta Ďuráčiová vedúca oddelenia ekonomických činnosti alzbeta.duraciova@sportovaskolatn.sk
Mgr. Michaela Šišovská vedúca školskej jedálne michaela.sisovska@ssstn.sk
Ing. Alexandra Púčeková administratívny pracovník alexandra.pucekova@ssstn.sk

Tomáš Jurák

IT