Školská jedáleň

Naša školská jedáleň sa nachádza v budove internátu, jej súčasťou sú aj dve výdajné školské jedálne v OA a v SZŠ v Trenčíne.

Školská jedáleň poskytuje celodenné stravovanie pre žiakov ubytovaných v ŠI – raňajky s desiatou, obed a večeru, pre žiakov Strednej športovej školy raňajky s desiatou, obed s olovrantom, večeru a 2.večeru.

Školská jedáleň poskytuje aj obedy pre dochádzajúcich  žiakov: Strednej športovej školy, SPŠS, ŠUP.

Výdaj stravy :

OD DO
raňajky 6:00 7:30
obed  11:25 14:00
večera 18:00 19:00Informácie:   

Michal Hudeček - poverený vedením školskej jedálne

 t.č.  032/6510850,  0901918424,

e-mail:     michal.hudecek@ssstn.sk

Monika Pšenková, referent stravovania

t.č.  032/6510842

e-mail:    monika.psenkova@sportovaskolatn.sk

      

 Dozor  v jedálni vykonávajú službukonajúci vychovávatelia.

Stravovanie pre prvákov sa vybavuje na u referentky pre stravovanie  od 15.augusta.

 Prihlásiť na obedy sa môžete aj počas školského roka.

Nový stravník si vypíše  zápisný lístok,  ktorý platí počas celého štúdia  a zakúpi si čipovú kartičku

za 1,35 EUR ,  ktorá slúži na odoberanie obedov, na odhlasovanie  cez terminál a kontrolu stavu svojho účtu. Číslo kartičky slúži ako variabilný symbol pri platbe, pri strate a výmene kartičky sa variabilný symbol nemení.

Stravníci 1., 2., 3. ročníka si na konci júna odkontrolujú cez terminál, alebo internet  stav svojho účtu -  prípadný preplatok. Podľa aktuálneho preplatku si môžu upraviť v auguste platbu na september, prípadne ďalšie mesiace nasledujúceho školského roku.  Ak chcú preplatok vrátiť, musia podať písomnú žiadosť.

Stravníci 4. ročníka končia so stravovaním v máji, prípadné preplatky  im budú následne zaslané na účty.

Číslo účtu (štátna pokladnica):    SK66 8180 0000 0070 0050 6644  

Variabilný symbol: číslo čipovej kartičky (slúži na identifikáciu žiaka)

Poznámka: meno priezvisko žiaka, trieda, škola

Odporúčame platiť trvalým príkazom zadaným okolo 15.  predchádzajúci mesiac od augusta do mája (v júni a v júli neplatiť!), alebo mesačne prevodom z účtu okolo 15. predchádzajúci mesiac.

Stravníci sú prihlásení na nasledujúci mesiac na základe platby, ktorá je pripísaná na účet ŠJ

 do 20.dňa predchádzajúceho mesiaca.

 Posledný týždeň v mesiaci, po pripísaní platby na účet ŠJ sú žiaci prihlasovaní na stravu na ďalší mesiac referentkou.

Ak zaplatíte neskôr a platba sa do konca mesiaca nestihne pripísať na účet ŠJ, žiak nebude prihlásený na stravu  na ďalší mesiac, alebo bude prihlásený len na pár dní do výšky preplatku z predchádzajúceho mesiaca. Odporúčame žiakom sledovať si stav svojho účtu a v prípade potreby vybaviť si prihlásenie na stravu  osobne s dokladom o zaplatení.

Stravu je možné odhlásiť do 12,00 hodiny deň vopred na nasledujúci deň. V prvý deň neodhlásenia je možné odobrať stravu do obedára.


Dokumenty na stiahnutie

Mapa

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac January 2022 Nasledujúci mesiac
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31