Cena za stravu

   

Cena za stravu – výška príspevku na čiastočnú úhradu  nákladov na potraviny a režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni -  je stanovená VZN č. 44/2022 zo dňa 02.05.2022.

   

   

Žiaci  ZŠ 11 – 15 rokov  s plnou réžiou 

Raňajky  + desiata           
       1,67 €  
Obed                                
       2,41 €  
Večera                               
       1,93 €  

   

     

Žiaci  SŠ  15 – 19 rokov 

 

 
Raňajky + desiata             
       1,35 €  
Obed                           
       1,42 €  
Večera                              
       0,95 €  


   

     

Športovci  11 – 15 rokov 

 
 
Raňajky + desiata             
       1,49 €  
Obed  + olovrant             
       2,08 €  
Večera + 2.večera            
       1,50 €  

   

   

Športovci   15 – 19 rokov 

 
 
Raňajky + desiata            
       1,62 €  
Obed + olovrant              
       2,24 €  
Večera + 2.večera          
       1,61 €  

Číslo účtu (štátna pokladnica):    SK66 8180 0000 0070 0050 6644  

Variabilný symbol: číslo čipovej kartičky (slúži na identifikáciu žiaka)

Poznámka: meno priezvisko žiaka, trieda, škola

Odporúčame platiť trvalým príkazom zadaným okolo 15.  predchádzajúci mesiac od augusta do mája (v júni a v júli neplatiť!), alebo mesačne prevodom z účtu okolo 15. predchádzajúci mesiac.