Školský internát

aktuálne(14.4.2021) usmernenie (link)

OZNAM

V zmysle rozhodnutia ministra školstva o opatreniach pre školy z 12.10.2020 je poskytovanie výchovno vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch prerušené pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole a žiakov s trvalým pobytom mimi územia Slovenskej republiky.

Žiaci stredných škôr si môžu prísť pre osobné veci a školské potreby po telefonickom dohovore so skupinovým vychovávateľom od 8.00 - 11.00 hod. počas pracovných dní.

Platby za ubytovanie za mesiac november 2020 je potrebné uhradiť do 20.10.2020. Stravovanie v školskej jedálni je automaticky pozastavené od 12.10.2020 (finančné prostriedky budú presunuté na ďaľšie obdobie - platby za stravu na mesiac november zatiaľ nie je potrebné uhrádzať).

O ďaľšom postupe budeme informvoať podľa pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

_________________________________________________________________

Školský internát, Staničná 6, Trenčín, súčasť Strednej športovej školy, Kožušnícka 2, Trenčín je mimoškolské výchovné zariadenie, ktoré zabezpečuje ubytovaným žiakom denného štúdia stredných a základných škôl výchovnú starostlivosť, ubytovanie a stravovanie.

Kapacita školského internátu je 681 lôžok.

Výchovnú prácu v školskom internáte zabezpečuje 22 pedagogických pracovníkov - vychovávateľov a dvaja pomocní vychovávatelia. Žiaci sú rozdelení do 21 výchovných skupín, zverených jednotlivým vychovávateľom s maximálnym počtom žiakov 30.

Vychovávatelia svoju aktivitu zameriavajú na výchovu žiakov v duchu humanizmu, vzdelávania v oblasti ľudských práv a predchádzaniu všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu v súlade s Chartou základných ľudských práv a slobôd. 

Počas celého školského roku sa komplexná výchovno-vzdelávacia činnosť realizuje na základe princípu dobrovoľnosti so širokou ponukou výberu najrozmanitejších vzdelávacích, záujmových a rekreačných činností, s uplatnením individuálneho prístupu ku každému ubytovanému žiakovi.

 


Mapa

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Február 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28