Darovanie 2% zo zaplatenej dane za rok 2023

Pomoc Vašej škole prostredníctvom

Fondu Strednej športovej školy, n.f., so sídlom Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín. 

     Vážení rodičia,

     dovoľujeme si Vás osloviť v čase, keď máte možnosť rozhodnúť sa komu  darujete   2% z Vašich daní, ktoré by inak boli odvedené štátu. Finančné prostriedky , ktoré takto aj Vašou zásluhou získame budú použité  na podporu  skvalitnenia  výchovno-vzdelávacieho   procesu, športového rastu a materiálneho  vybavenia školy.

      Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí prispeli 2%  už v predchádzajúcich rokoch a tešíme sa na Vaše ďalšie finančné príspevky.

       S úctou, riaditeľka školy                 PhDr. PaedDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD., MHA.

Skrátený postup krokov, ako darovať 2%  zo zaplatenej dane:

      Pre zamestnancov, za ktorých robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ:

v  najneskôr do 15.02.2024 požiadajte Vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň,

v  následne požiadajte  zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“-v prílohe pod textom.  Z tohto tlačiva si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate z nej 2%, čo  je maximálna suma, ktorú môžete poukázať fondu, avšak musí byť minimálne 3 Eur.

v  tieto údaje napíšte do  tlačiva „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“-  v prílohe pod textom

v  obe  tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska, resp. požiadajte o doručenie Vášho zamestnávateľa.

      Pre fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie: 

v  vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.

v  v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

v  vyplnené daňové priznanie   doručte  v lehote na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3. v danom roku) na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska.

 

Pre právnické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie: 

v  vyplňte si daňové priznanie a vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby. Môžete si určiť jedného alebo aj viacerých prijímateľov, uvediete sumu, avšak každému prijímateľovi musíte venovať minimálne 8 Eur.

v  v daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov - IV. časť priznania.

 

 

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno: Fond Strednej športovej školy, n.f.  

Sídlo:  Kožušnícka 71/2,    911 05 Trenčín

IČO: 52819949

právna forma: neinvestičný fond

ĎAKUJEME !

 


Dokumenty na stiahnutie