Deň narcisov 2023

Deň narcisov 2023
Kvet narcisu – symbol porozumenia, nádeje a pomoci bude v budove školy, školského internátu aj v uliciach mesta a na verejných priestranstvách ponúkaný vo štvrtok 20. apríla 2023 v čase od 8.30 do 16.00 hod.

Každý, kto si narcis v ten deň pripne, vyjadrí podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí s ťažkým ochorením bojujú. Zároveň vyšle im odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.

Príspevok do zbierky je dobrovoľný. Vyzbierané finančné prostriedky budú ešte v ten deň zaslané na účet Ligy proti rakovine SR, ktorá potom celoročne podporuje onkologických pacientov formou užitočných projektov a programov. O konečnej vyzbieranej sume budete informovaní.