EXPERT geniality show 2022/2023

Milí účastníci súťaže Expert, máme tu výsledky!

Súťaž „EXPERT geniality show“ je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov vybraných ročníkov základných a stredných škôl. Jej hlavným poslaním je:

  • vzbudzovať u žiakov hlbší záujem o rôzne oblasti ľudského poznania a motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu,
  • umožniť žiakom súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi iných škôl, predviesť svojmu okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie,
  • prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov,
  • poskytovať učiteľom materiály vhodné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.

Naša škola sa zapája aktívne do súťaže už niekoľko rokov. V školskom roku 2022/2023 sa do súťaže zapojilo 17 žiakov 1. a 2. ročníka strednej školy. Žiaci sa zapojili do nasledujúcich tém:

  • Od Dunaja k Tatrám /téma zahŕňa dejiny, umenie, šport, biológiu, geografiu, aktuality, slávne osobnosti Slovenska/
  • Svetobežník /poznatky fyzickej, politickej a humánnej geografie/
  • Mozgolamy /hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné a pojmové myslenie/
  • Do you speak English? /základné jazykové zručnosti – čítanie s porozumením, gramatiku, slovnú zásobu, komunikáciu a reálie anglicky hovoriacich krajín/
  • Tajomstvá prírody / poznatky z biológie, fyziky, astronómie a chémie/
  • Góly, body, sekundy /poznatky z histórie a druhov športov, o rekordoch, olympiádach, športovcoch, fyziológii tela športovcov, strave/

Špeciálne gratulujeme trom najúspešnejším súťažiacim v kategórii 1.a 2. ročníkov stredných škôl, ktorí získali titul „TOP Expert“:

-       Tomáš Drobný (2.MI)

-       Michal Gazdík (2.MI)

-       Jakub Jastrabík (2.SG)

Ďakujeme aj všetkým ostatným účastníkom a už teraz pozývame ďalších expertov do budúceho ročníka vedomostnej súťaže „Expert Geniality Show“.


Dokumenty na stiahnutie