Informácia pre zákonných zástupcov a študentov

Policajný zbor Slovenskej republiky realizuje v zmysle rozkazu prezidenta Policajného zboru č. 55/2023 a nasl., v rámci svojich preventívnych aktivít plnenie úloh v súvislosti s ochranou mäkkých cieľov na školách.

V súvislosti s uvedeným, si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste v prípade zistenia podozrenia z protiprávneho konania kontaktovali nižšie uvedené subjekty:

Kontaktný policajt: ppráp. Roman Ďuriš, OO PZ Trenčín, 0961 203 755

                                   roman.duris2@minv.sk

 

Riaditeľ OO PZ:       OO PZ Trenčín, 0961 203 700

 

Sekretariát OO PZ:  OO PZ Trenčín, 0961 203 701