OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2023 / 2024

  

Slávnostné otvorenie nového školského roka žiakov Strednej športovej školy v Trenčíne sa uskutoční 4. septembra 2023 (pondelok) v 2 etapách:

 

1. žiaci prvých ročníkov a pedagogickí zamestnanci školy sa stretnú o 8:00 hod v budove školského internátu (SM1 - Staničná 6, Trenčín)

 

2. žiaci ostatných ročníkov sa stretnú o 9:00 hod pred budovou školy (Kožušnícka 2, Trenčín), kde si ich vydvihnú triedni učitelia a následne sa presunú do kmeňových tried, kde sa budú riadiť určeným programom.

 

3. Triednické práce od 9:00 hod – 12:00 hod

 

4. Začiatok vyučovania podľa rozvrhu od 5.9.2023 (utorok)

 

5. Žiaci, ktorí budú v školskom roku 2023 ubytovaní na školskom internáte sa môžu ubytovávať v nedeľu 3.9.2023 od 14:00 hod.

Trieda

Miestnosť č. /poschodie

Triedny učiteľ

SEXTA A

200/2.p

Mgr. Alena Kravcová

OKTÁVA A

201/2.p

Mgr. Alena Čejková

1.SG

209/2.p

Mgr. Lenka Gajdošová

2.SG

203/2.p

Mgr. Jana Sekerková

3.SG

403/4.p

Ing. Mária Judinyová

4.SG

101/1.p

Mgr. Erika Oriešková Habánková

1.SM

105/1.p

Ing. Zuzana Adamcová

2.SM

108/1.p

Ing. Marcela Hlávková

3.SM

407/4.p

Mgr. Soňa Peso Klimáčková

4.SM

405/4.p

Ing. Henrieta Nemčovičová

1.MI

109/1.p

Mgr. Ivana Porubská

2.MI

103/1.p

Mgr. Zdenka Kulichová

3.MI

202/2.p

Mgr. Martin Adamec

4.IT

102/1.p

Ing. Radoslava Striežencová