Oznam - otvorenie školského roku 2022/2023

Oznamujeme vám, že otvorenie školského roku 2022/2023 sa uskutoční dňa 5.9.2022 v budove školského internátu – SM1  (spoločenská miestnosť) v 2. etapách:

 

-          1. etapa - začiatok 8:30 hod – triedy: 1.SG, 1.SM, 1.MI, kvinta A, 2. SG, 2.SM, 2. MI

-          2.etapa – začiatok 9:30 hod – trieda: septima A, 3.SG, 3.SM, 3.IT, 4. SG, 4.SM, oktáva A

 

Odporúčame žiakom, aby sa pred nástupom do školy otestovali covid AG samotestom.

Trieda / triedni učitelia

Trieda

Triedny učiteľ

kvinta A

Mgr. Alena Kravcová

septima A

Mgr. Alena Čejková

oktáva A

Mgr. PaedDr. Zdenka Husárová

1.SG

Mgr. Jana Sekerková

2.SG

Ing. Mgr. Mária Judinyová

3.SG

Mgr. Erika Oriešková Habánková

4.SG

Mgr. Lenka Gajdošová

1.MI

Mgr. Zdenka Kulichová

2.MI

Ing. Ivica Orolínová

3.IT

Ing. Radoslava Striežencová

1.SM

Ing. Marcela Hlávková

2.SM

Mgr. Soňa Peso Klimáčková

3.SM

Ing. Henrieta Nemčovičová

4.SM

Ing. Miluška Rarigová

 

Po slávnostnom zahájení sa triedni učitelia so žiakmi presunú do budovy školy – kmeňové triedy, kde sa budú riadiť programom:

-          aktualizácia údajov o žiakoch;

-          vyzberajú čestné prehlásenia o bezpríznakovosti žiaka /Príloha 1 – v prípade ubytovaných žiakov vyžaduje škola potvrdenie 2x;

-          oboznámia žiakov so Školským poriadkom s prílohami, podpisom žiaci potvrdia, že s ním boli oboznámení;

-          oboznámia ich s pokynmi spojenými s pohybom žiakov v priestoroch školy, školskej jedálne, školského internátu;

-          odovzdanie prihlasovacích hesiel do EduPage – žiaci prvých ročníkov, prestupujúci žiaci;

-          skrinky + čipy – kontrola resp. vydanie nových;

-          súhlasy GDPR – žiak, zákonný zástupca žiaka;

-          odovzdanie učebníc.

 


Dokumenty na stiahnutie