OZNAM PRE ŽIAKOV UBYTOVANÝCH V ŠKOLSKOM INTERNÁTE

Pri nástupe na školský internát dňa 9.1.2022 je potrebné:

  1. preukázať sa potvrdením o bezpríznakovosti,
  2. podmienkou vstupu do budovy ŠI je prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom!!!,
  3. pri vstupe do budovy ŠI je žiak povinný službukonajúcemu vychovávateľovi predložiť:
  • preukázaním sa dokladom o očkovaní/prekonaní ochorenia COVID-19,
  • AG test nie starší ako 48 hodín, resp. RT-PCR test nie starší ako 72 hodín.

  

  

  

  

pre školu : http://www.sportovaskolatn.sk/aktuality/oznam-pre-ziakov-ubytovanych-v-skolskom-internate.html?page_id=4247


Dokumenty na stiahnutie