Previerkové cvičenie HaZZ

Previerkové cvičenie preverilo nie len príslušníkov HaZZ Trenčín, ale aj samotných študentov a zamestnancov školy.

 

Trenčín – „Horí, opustite budovu!“, znelo niekoľko krát chodbami Strednej športovej školy. Dňa 11.10.2023 sa na našej škole uskutočnilo taktické previerkové cvičenie príslušníkov Hasičského záchranného zboru v Trenčíne, ktoré preverilo schopnosť študentov 1. – 4. ročníka a zamestnancov školy, pri evakuácii budovy, v prípade vzniku požiaru. Z hľadiska hasičských záchranných zložiek  bolo  toto cvičenie spojené aj s vyhľadávaním a evakuáciou veľkého počtu osôb.

Celý proces začal s „vypuknutím“ simulovaného požiaru na štvrtom poschodí našej školy, ktorý bol oznámený hlasným a zrozumiteľným znamením („Horí, opustite budovu!“) pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami. Po tomto oznámení mali všetci ľudia opustiť budovu, v čo najrýchlejšom čase, bez použitia výťahov, pričom mali riadne využívať priestory označené únikovým východom.

Ako uvádza krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne, cieľom tohto cvičenia bolo preverenie ich príslušníkov pri:

-          spôsobe nasadenia síl a prostriedkov pri likvidácii požiaru v jednej z tried strednej školy,

-          evakuácia veľkého počtu osôb z viacposchodovej budovy,

-          prieskum a vyhľadávanie zranených osôb,

-          evakuácia zranených osôb pomocou výškovej techniky s následným poskytnutím predlekárskej prvej pomoci,

-          likvidácia požiaru a odvetranie postihnutých priestorov.

Naopak z našej strany išlo o prípravu študentov a zamestnancov na túto situáciu, ktorá môže kedykoľvek nastať. Za celú prípravu na previerkové cvičenie zodpovedala zástupkyňa riaditeľky pre vyučovanie, pani RNDr. Eva Turoňová, ktorá sa vyjadrila k priebehu previerkového cvičenia takto: „Práca v škole, špeciálne zo strany pedagógov, je plná zodpovednosti za študentov. Sú však situácie, kedy zodpovednosť musí niesť študent, pedagóg alebo iný zamestnanec sám za seba. Toto simulované cvičenie naozaj preverilo našich študentov či zamestnancov a ich konanie, v prípade, že by požiar naozaj vypukol. Nesmierne ma teší, že hoci šlo o cvičenie, študenti ho nebrali na ľahkú váhu, zbytočne sa nezdržiavali v priestoroch školy a poslúchali pokyny od pedagógov či príslušníkov záchranných zložiek. Touto cestou chcem poďakovať každému, kto sa cvičenia zúčastnil a zodpovedne k nemu pristupoval. Dúfam, že takáto alebo podobná situácia v našej škole nikdy nenastane, ale ak by predsa len vznikla, budeme na ňu dostatočne pripravení,“ zhodnotila na záver pani zástupkyňa.

 

 


Fotogaléria