Smutná správa - Mgr. Juraj Kaul

Stredná športová škola s hlbokým zármutkom oznamuje, že nás dňa 22.1.2023 opustil náš dlhoročný kolega – tréner atletiky Mgr. Juraj Kaul. Tohto veselého, vždy usmiateho, obetavého a priateľského človeka si budú v svojich mysliach pamätať kolegovia, priatelia aj celé generácie žiakov. 

Venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke!