Vianočné prianie 2023

Na Vianoce ako treba, nech nájdete poklad z neba.

Pokoj, lásku v hodnosti, dni prežite v radosti.

Zdravie, šťastie ešte k tomu, nech prídu aj vo vášho domu.

Na nový rok správny krok a úsmev po celý rok.