Vytvorenie krízového intervenčného tímu na SŠŠTN

Vážení rodičia, vážení kolegovia,

v uplynulých dňoch traumatizovali spoločnosť nahlásené bombové útoky na školy, banky a obchody našu školu nevnímajúc.

Na zabezpečenie bezpečnosti žiakov aj zamestnancov školy bola uskutočnená okamžitá evakuácia budovy. Radi by sme Vás informovali, že sme v škole vytvorili krízový intervenčný tím pre podporu detí a ich adaptáciu v krízových situáciách.

V nasledujúcich dňoch, prosím venujte zvýšenú pozornosť svojmu dieťaťu. Udržujte deťom bežný režim, sledujte ich prežívanie, odchýlky od bežného správania. Každé dieťa je iné a môže vyjadrovať svoje pocity rôznym spôsobom — môže byť vystrašené, úzkostné, môže mať problémy s koncentráciou pozornosti, jedlom, spánkom a pod. Toto sú bezprostredné reakcie na stres. Reakcie na prežité môžu prísť aj oneskorene. Nepodceňujte ich. V prípade potreby sa obráťte na odbornú pomoc

Mladí ľudia aj deti sa často obracajú na sociálne siete s cieľom zistiť, čo o udalosti hovoria iní ľudia a vyhľadávajú aj ďalšie detaily. V tomto čase je dôležité, aby ste monitorovali, čo Vaše dieťa vyhľadáva a ako spracováva informácie, ku ktorým sa tam dostane. Všímajte si prosím posty, statusy, ktoré Vaše dieťa uverejňuje.

Ak budete potrebovať ďalšie informácie, alebo rady ako postupovať, kontaktujte odborníkov:

- Školský podporný tím (Mgr. Miroslava Kopúňová – školská športová psychologička /miroslava.kopunova@ssstn.sk/, Ing. Radoslava Striežencová – výchovná poradkyňa /radoslava.striezencova@ssstn.sk /)

- Centrum poradenstva a prevencie, Kukučínova 473, Trenčín (032/7436152, cpptn@cpptn.sk)

- Linka detskej istoty 0800 116 111

- IPčko — Internetová poradňa pre mladých — https://ipcko.sk/

Prosím nezabudnite, že sme tu pre Vás a Vaše deti.