Extraligový volejbalový tím Strednej športovej školy