Úspech našej študentky na olympiády v ruskom jazyku