Zápisnica RS 17.10.2019

Rada školy pri Strednej športovej škole v Trenčíne

Dátum: 17.10.2019

Prítomní: viď. Prezenčná listina

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri Strednej športovej škole, ktoré sa uskutočnilo dňa 17. októbra 2019, v priestoroch Strednej športovej školy, Kožušnícka 2, v Trenčíne.

Rada školy schvaľuje:

  • Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019, s ktorou prítomných členov Rady školy podrobne oboznámila RNDr. Eva Turoňová – zástupca riaditeľa školy pre vzdelávanie
  • Správu o činnosti školského internátu (ďalej ŠI) za školský rok 2018/2019, ktorý je súčasťou Strednej športovej školy v Trenčíne. So správou oboznámila prítomných PhDr. Lenka Sádecká Ondrašková – zástupkyňa riaditeľa školy pre výchovu mimo vzdelávanie 
  • Školský poriadok s prílohami Strednej športovej školy v Trenčíne.
  • Schvaľuje zmenu sídla školy z pôvodnej adresy Staničná 6, na Kožušnícku 2, 911 05 Trenčín

Rada školy berie na vedomie :

  • Plán práce Strednej športovej školy v Trenčíne na školský rok 2019/2020
  • Plán práce ŠI na školský rok 2019/2020
  • Školské vzdelávacie programy pre študijné odbory:

-         7451 J 00   - športové gymnázium

-         7471 M 00 – športový manažment.

Hlasovanie:        za – 7          proti – 0                  zdržalo sa: 0

 

Súhlasné stanovisko  vyjadrilo v hlasovaní 7 členov Rady školy (viď prezenčná listina).

Tým považujeme uvedené dokumenty za prerokované  a schválené Radou školy.


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30