Zloženie rady školy

 

P. č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za 

1.

Sekerková Jana, Mgr.

predsedníčka

pedagogický zamestnanec – SŠŠ Trenčín

2.

Socha Jozef, Mgr.

podpredseda

pedagogický zamestnanec - SŠŠ Trenčín

3.

Urbanová Viera

člen

nepedagogický zamestnanec - ­ SŠŠ Trenčín

4.

Maláň Juraj, Ing.

člen

delegovaný zástupca - TSK

5.

Škultéty Štefan, PhDr.

člen

delegovaný zástupca - TSK

6.

Svatík Stanislav, MVDr.

člen

delegovaný zástupca - TSK

7.

Vaňo Tomáš, Bc.

člen

delegovaný zástupca - TSK

8.

Ďurišková Slávka, Mgr.

člen

zástupca rodičov

9.

Soukupová Zuzana

člen

zástupca rodičov

10.

Pavlovská Pavlína, Ing.

člen

zástupca rodičov

11.

Kalník Lukáš

člen

zástupca žiakov