Upratovačka - školský internát

Stredná športová škola v Trenčíne prijme do pracovného pomeru na miesto upratovačka na Strednej športovej škole v Trenčíne

Miesto výkonu práce:

  • Stredná športová škola v Trenčíne a Školský internát pri Stredne športovej škole v Trenčíne, Kožušnícka 2, 911 05  Trenčíne

 Náplň (druh) práce:

komplexné čistenie a údržba prevádzkových priestorov (vrátanie okien a  vrátane čistenia značne znečistených plôch chemickými prostriedkami), bežné upratovanie vrátane vynášania odpadkov, čistenia kobercov vysávačom a dezinfekcia sociálnych zariadení, výmena záclon alebo závesov 

Kategória: upratovačka

Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa

Termín nástupu:

  • 1.1.2024

Počet obsadzovaných miest:

  • 2

Druh pracovného pomeru:

  • Pracovná zmluva

Platové podmienky:

  • V zmysle nariadenia vlády SR 388/2018 základný plat 805,50 €
  • Osobné ohodnotenie

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní, prehľad praxe a súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na adresu školy.

Osobnostné predpoklady:

Iné požiadavky: bezúhonnosť, zručnosť, flexibilita, zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorá má byť vykonávaná

Žiadosť spolu s profesijným životopisom zasielajte do 24.11.2023.

Kontaktná osoba:

Ing. Alexandra Púčeková, sekretariát riaditeľky školy

e-mail: alexandra.pucekova@ssstn.sk, telefón 0901 918 409