zaučený kuchár/kuchárka - školská jedáleň

Stredná športová škola v Trenčíne prijme do pracovného pomeru na miesto zaučený/-á kuchár/kuchárka školskej jedálne pri Strednej športovej škole v Trenčíne

Miesto výkonu práce:

  • Školský internát pri Stredne športovej škole v Trenčíne, Kožušnícka 2, 911 05  Trenčíne

Náplň (druh) práce:

Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne a výroba polotovarov z predpracovaných surovín na výrobu hotových jedál

Kategória: zaučený/-á kuchár/kuchárka školskej jedálne

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie

Termín nástupu:

  • 1.12.2023

Druh pracovného pomeru:

  • Pracovná zmluva

Platové podmienky:

  • V zmysle nariadenia vlády SR 388/2018 základný plat 822€
  • Osobné ohodnotenie 230€

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní, prehľad praxe, hygienické osvedčenie pri práci s potravinami, zdravotný preukaz a súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na adresu školy.

Osobnostné predpoklady: plná odborná kvalifikácia v okruhu stravovania

Iné požiadavky: bezúhonnosť, zručnosť, flexibilita, zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorá má byť vykonávaná

Žiadosť spolu s profesijným životopisom zasielajte do 24.11.2023.

Kontaktná osoba:

Ing. Alexandra Púčeková, sekretariát riaditeľky školy

e-mail: alexandra.pucekova@ssstn.sk, telefón 0901 918 409