Úsek ekonomických činností

Lukáš Frývaldský, MBA

vedúci oddelenia ekonomických činnosti

lukas.fryvaldsky@ssstn.sk

+421 901 918 423

Meno Zaradenie E-mail tel.č.
Frývaldský Lukáš MBA Vedúci oddelenia ekonomických činností lukas.fryvaldsky@ssstn.sk +421 901 918 423
Ďuráčiová Alžbeta Bc Účtovníčka alzbeta.duraciova@ssstn.sk +421 32 640 15 33
Hrnčárová Sylvia  Finančná učtáreň sylvia.hrncarova@ssstn.sk +421 32 640 15 37
Kopecká Renáta  Finančná učtáreň renata.kopecka@ssstn.sk +421 32 640 15 37
Lobotková Michaela Mgr.  Referent ekonomických činností - Majetok michaela.lobotkova@ssstn.sk +421 32 640 15 38
Malychová Aneta Ing.  Referent ekonomických činností aneta.malychova@ssstn.sk +421 32 640 15 33
Tlustá Iva  Mzdová účtáreň iva.tlusta@ssstn.sk +421 32 640 15 31
Urbanová Viera  Referent ekonomických činností - Evidencia platieb viera.urbanova@ssstn.sk +421 32 640 15 38