Úsek výchovy a vzdelávania

RNDr. Eva Turoňová

zástupca pre výchovu a vzdelávanie

eva.turonova@ssstn.sk

+421 32 652 82 74

+421 901 918 422

Zborovňa učiteľov: +421 32 652 75 91

Meno Zaradenie E-mail tel.č.
Turoňová Eva RNDr.  Zástupca pre výchovu a vzdelávanie eva.turonova@ssstn.sk +421 32 652 82 74, +421 901 918 422
Adamcová Zuzana Ing.  triedny 1.SM zuzana.adamcova@ssstn.sk +421 32 652 75 91
Adamec Martin Mgr.  triedny 3.MI martin.adamec@ssstn.sk +421 32 652 75 91
Behan Lukáš Mgr.    lukas.behan@ssstn.sk +421 32 652 75 91
Benko Ľuboš Mgr.  , PhD.   lubos.benko@ssstn.sk +421 32 652 75 91
Blašková Daniela Mgr.    daniela.blaskova@ssstn.sk +421 32 652 75 91
Bulko Patrik Ing.  , PhD.   patrik.bulko@ssstn.sk +421 32 652 75 91
Čacho Viliam Mgr.    viliam.cacho@ssstn.sk +421 32 652 75 91
Čejková Alena Mgr.  triedny oktáva A alena.cejkova@ssstn.sk +421 32 652 75 91
Čibík Peter Mgr.    peter.cibik@ssstn.sk +421 32 652 75 91
Čížová Nicolette Mgr.    nicolette.cizova@ssstn.sk +421 32 652 75 91
Ďanovský Marek Mgr.    marek.danovsky@ssstn.sk +421 32 652 75 91
Gábor Erik Ing.    erik.gabor@ssstn.sk +421 32 652 75 91
Gajdošová Lenka Mgr.  triedny 1.SG lenka.gajdosova@ssstn.sk +421 32 652 75 91
Habániková Lýdia RNDr.    lydia.habanikova@ssstn.sk +421 32 652 75 91
Hlávková Marcela Ing.  triedny 2.SM marcela.hlavkova@ssstn.sk +421 32 652 75 91
Judinyová Mária Ing.  Mgr.  triedny 3.SG maria.judinyova@ssstn.sk +421 32 652 75 91
Kardoš Marek PaedDr.    marek.kardos@ssstn.sk +421 32 652 75 91
Kopúňová Miroslava Mgr.    miroslava.kopunova@ssstn.sk +421 32 652 75 91
Kravcová Alena Mgr.  triedny sexta A alena.kravcova@ssstn.sk +421 32 652 75 91
Kulichová Zdenka Mgr.  triedny 2.MI zdenka.kulichova@ssstn.sk +421 32 652 75 91
Melicheríková Zuzana MBA   zuzana.melicherikova@ssstn.sk +421 32 652 75 91
Nemčovičová Henrieta Ing.  triedny 4.SM henrieta.nemcovicova@ssstn.sk +421 32 652 75 91
Oriešková Habánková Erika Mgr.  triedny 4.SG erika.orieskova.habankova@ssstn.sk +421 32 652 75 91
Orolínová Ivica Ing.    ivica.orolinova@ssstn.sk +421 32 652 75 91
Pajda Tomáš Ing.    tomas.pajda@ssstn.sk +421 32 652 75 91
Paulech Michal Ing.    michal.paulech@ssstn.sk +421 32 652 75 91
Peso Klimáčková Soňa Mgr.  triedny 3.SM sona.peso.klimackova@ssstn.sk +421 32 652 75 91
Peťovský Ivan Mgr.    ivan.petovsky@ssstn.sk +421 32 652 75 91
Porubská Ivana Mgr.  triedny 1.MI ivana.porubska@ssstn.sk +421 32 652 75 91
Sekerková Jana Mgr.  triedny 2.SG jana.sekerkova@ssstn.sk +421 32 652 75 91
Striežencová Radoslava Ing.  Výchovný poradca + triedny 4.IT radoslava.striezencova@ssstn.sk +421 32 652 75 91
Šupáková Anna Ing.    anna.supakova@ssstn.sk +421 32 652 75 91
Tokoš Tomáš Ing.    tomas.tokos@ssstn.sk +421 32 652 75 91
Žilka Filip Mgr.    filip.zilka@ssstn.sk +421 32 652 75 91