Školský internát

Žiadosť o prijatie do ŠI

 

Upozornenie žiadateľom:

 

-       Ubytovanie v školskom internáte sa poskytuje žiakom na dobu jedného školského roka. Po prijatí do školského internátu je žiak povinný plniť podmienky stanovené vnútorným poriadkom.

-       Podaním žiadosti o prijatie do školského internátu nevzniká nárok na prijatie žiaka.

-       Vyplnený formulár žiadosti o prijatie do školského internátu zašlite najneskôr do 7 dní po prijatí žiaka na strednú školu.

-       O výsledku Vašej žiadosti budete písomne vyrozumení. Súčasne Vám pošleme pokyny o nástupe do školského internátu.

-       Žiadosť o prijatie do ŠI posielajte na adresu:

Stredná športová škola Trenčín, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín.

-       Žiadosť je možné poslať aj elektronicky na email: maria.adamkova@ssstn.sk

 

http://www.sportovaskolatn.sk/buxus/docs/Lekarske_vysetrenie_ziak_2021.pdf

http://www.sportovaskolatn.sk/buxus/docs/pr1_Ziadost o prijatie do SI_prvy rocnik.pdf


Mapa