Reportáž - koniec karantény 21.09.2020

https://www.tvnoviny.sk/koronavirus/2007990_koronavirus-v-trencianskom-kraji-nemocnica-hlasi-umrtie-starsieho-muza-dve-skoly-su-v-karantene