5. jubilejný ročník celoslovenskej výzvy

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Potešme i tieto Vianoce seniorov po celom Slovensku darčekom, ktorý zahreje pri srdci Vás aj ich. Naplňme spoločne krabice plné lásky...

V duchu tejto myšlienky sa žiaci našej školy spoločne s pedagogickými zamestnancami aktívne zapojili do humanitnej zbierky. Spoločne pripravili a zabalili 23 „krabíc lásky“ pre seniorov. Do krabičky pribalili s láskou niečo sladké, niečo slané, niečo teplé, niečo mäkké, niečo voňavé, niečo na zábavu a niečo zo srdca...

Záštitu prevzali členovia študentského parlamentu.

Všetkým, ktorí sa aktívne do projektu zapojili, prejavili tak spolupatričnosť a úctu osamoteným seniorom a v nadchádzajúce sviatočné dni prejavili ľudskosť a lásku ďakujeme!