OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKU 2021/2022

 

Slávnostné otvorenie nového školského roku 2021/2022 sa uskutoční dňa 02.09.2021 v budove školského internátu, Staničná 6, Trenčín v spoločenskej miestnosti v 2 etapách:

1. etapa:

  • začiatok: 8:30 hod.
  • žiaci: 1. ročníkov (1. SG, 1. SM, 1. MI)
  • triedy: 2.SM, 2.SG

2, etapa:

  • začiatok: 9:30 hod.
  • triedy: kvarta A, sexta A, septima A, oktáva A, 2. IT, 3. SM, 3. SG a IV. B

 

Po slávnostnom zahájení sa triedy spolu s triednymi učiteľmi presunú do budovy školy na schôdzku s triednym učiteľom.

Učebnice žiaci dostanú po nástupe do školy.