Budujeme školu pre blízku budúcnosť

„Budujeme školu pre blízku budúcnosť.“

Chceš študovať tam, kde naši najznámejší športovci a účastníci olympijských hier ako Škrtel, Sekera, Kohlová, Kňazovický, Repčík a mnoho ďaľších?

Termíny talentových skúšok 2022 budú : 28., 29., 30.3.2022.

Tak práve pre budúcich prvákov v školskom roku 2022/2023 otvárame nasledovné študijné odbory v štvorročnom štúdiu:

  • • 7451 J 00 Športové gymnázium

Študijný odbor poskytuje vzdelávanie žiakov so športovým nadaním v oblasti všeobecného vzdelávania a športovej prípravy podľa zvoleného športového odvetvia. Absolvent študijného odboru športové gymnázium získa úplné stredné všeobecné vzdelávanie, je pripravený na štúdium na všetkých typoch vysokých škôl doma aj v zahraničí, je špičkovým športovcom a zároveň je po skončení štúdia pripravený uplatniť sa v spoločenskej praxi ako kvalifikovaný tréner 2. stupňa pre daný druh športu

  • • 7471 M 00 Športový manažment

Tento študijný odbor poskytuje vzdelávanie žiakov so športovým nadaním v oblasti športovej prípravy podľa zvoleného športového odvetvia a odborného vzdelávania a prípravy pre výkon povolania a odborných činností v športe. Absolvent získa počas štúdia schopnosti potrebné pre oblasť športového marketingu, manažmentu, základov ekonomiky a základov podnikania v športe. Po ukončení 4-ročného štúdia získa absolvent úplné stredné odborné vzdelanie a je plne spôsobilý viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového športu mládeže a výkonnostného športu dospelých vo vybranom športe a získava kvalifikáciu tréner 3. stupňa.

 

Naplno spojiť šport so svetom IT? Si kreatívny a máš logické myslenie?

Keďže budúcnosť patrí informačným technológiám, tak práve na Strednej športovej škole v Trenčíne otvárame v školskom roku 2022/2023 študijný odbor zameraný na IT technológie v štvorročnom štúdiu:

  • • 7475 M 00 Digitálne služby v športe

Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný odborník, ktorý dokáže vykonávať práce administrátora alebo iného samostatného špecialistu pre informačné a komunikačné technológie, riadiť a poskytovať digitálne služby, ako aj podieľať sa na analýze a tvorbe softvérového a hardvérového vybavenia športových pracovísk a športových zariadení. Absolvent dokáže analyzovať, zhodnotiť a navrhnúť vhodnosť použitia informačných a komunikačných technológií v športových pracoviskách a športových zariadeniach so zohľadnením dostupnosti, cenovej výhodnosti vstupných i prevádzkových nákladov, bezpečnosti, celkovej efektívnosti a následnej aktualizácie. Získané zručnosti z aplikovanej informatiky sú tiež predpokladom pre činnosť súvisiacu s administráciou športovej dokumentácie.

Absolvent tohto študijného odboru získa úplné stredné odborné vzdelanie a je plne spôsobilý viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového športu mládeže a výkonnostného športu dospelých vo vybranom športe a získava kvalifikáciu tréner 3. stupňa.

Skĺbiť vzdelanie a tréning je našou prioritou. Preto naša škola zabezpečuje pri tréningovom procese najmodernejšie priestory v rámci regiónu spolu s vysokokvalifikovanými školskými trénermi.

V škole máme zastúpené nielen kolektívne športy (hokej, futbal, hádzaná, volejbal) a individuálne športy ako atletika, plávanie, ka- noistika, cyklistika a vzpieranie, ale aj skupinu športy rôzne pre gymnastov, basketbalistov, florbalistov, tanečníkov, MMA a ďalších. Ako prvá škola sme boli v rámci spolupráce so SZĽH zaradení do pilotného projektu hokejovej akadémie.


Chystáš sa k nám študovať z iného mesta?

Súčasťou našej školy je jeden z najväčších internátov na Slovensku. Nachádza sa priamo v areáli školy, čím je športový kampus jedinečný.


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31