Prijimačky 2020-deň 1.

Video z prvého dňa talentových skúšok SŠŠ 2020