Prijímacie skúšky 2020-video

Prijimačky 2020-deň 1.  

Video z prvého dňa talentových skúšok SŠŠ 2020