OZNAM PRE ŽIAKOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

Upozorňujeme žiakov a zákonných zástupcov na podmienky vstupu žiaka do budovy školy dňa 10.1.2022:

  1. Žiak je povinný pri vstupe do budovy školy odovzdať vytlačené tlačivo „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dozor konajúcemu pedagogickému zamestnancovi alebo sa preukázať potvrdením o očkovaní/prekonaní ochorenia COVID-19.
  2. Žiak je povinný pri vstupe do budovy školy mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom!!!
  3. Zákonný zástupca je povinný, ak prevzal AG samotesty, aby žiaka pred nástupom do školy otestoval a výsledok zaslal prostredníctvom EduPage - Žiadosti/Vyhlásenia triednemu učiteľovi.

  

  

  

  

pre internát : http://www.sportovaskolatn.sk/aktuality/oznam-pre-ziakov-ubytovanych-v-skolskom-internate.html?page_id=4246


Dokumenty na stiahnutie