USMERNENIE k podávaniu prihlášok na ubytovanie do školského internátu pre školský rok 2021/2022

 

 

Vedenie Strednej športovej školy v Trenčíne vydáva nasledujúce usmernenie pre uchádzačov a zákonných zástupcov v súvislosti s podávaním prihlášok na ubytovanie pre školský rok 2021/2022.

 

1. Novoprijatí uchádzači (budúci prváci) si prihlášku do školského internátu podajú najneskôr do 7 dní odo dňa prijatia žiaka na strednú školu poštou. (viď. príloha č.1).

Rozhodnutie o prijatí žiaka na školský internát podpísané riaditeľkou školy bude zaslané poštou.

2. Ubytovaní žiaci v školskom internáte (súčasní žiaci 1., 2. a 3. ročníka), ktorí majú záujem o ubytovanie v nasledujúcom školskom roku 2021/2022, musia o svojom zámere informovať svojho skupinového vychovávateľa najneskôr do 31. mája 2021 formou záväznej prihlášky (viď. príloha č.2).

Rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí žiaka do školského internátu bude žiakovi odovzdané osobne pri nástupe na školský internát v septembri 2021.

3. Žiaci, ktorí sú v súčasnosti ubytovaní v školskom internáte a nemajú záujem o ubytovanie v nasledujúcom školskom roku 2021/2022, informujú o tomto zámere svojho skupinového vychovávateľa do 31. mája 2021 formou čestného prehlásenia. (viď. príloha č. 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

KRITÉRIA PRE PRIJATIE ŽIAKOV DO ŠI Strednej športovej školy v Trenčíne.

 

  1. Na umiestnenie v ŠI nemá žiak právny nárok.
  2. Ubytovanie je pridelené výhradne na základe písomnej žiadosti o ubytovanie, ktoré podáva zákonný zástupca žiaka alebo žiak starší ako 18 rokov a riaditeľka školy vydá písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí žiaka.
  3. Ubytovanie sa poskytuje na čas jedného školského roka. V prípade väčšieho počtu záujemcov ako je kapacita ŠI sa žiaci prijímajú v nasledujúcom poradí:
  • sociálne prípady, žiaci v 1. a 2. ročníku štúdia;
  • žiak strednej školy, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK;
  • podľa najväčšej vzdialenosti trvalého bydliska uchádzača;
  • športovci navštevujúci stredné školy mimo zriaďovateľskej pôsobnosti sú prijatí len na základe Dohody o spolupráci medzi Strednou športovou školou v Trenčíne a športovými klubmi.

 

 

 


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31