Zverejnenie podmienok prijatia na školský internát 2024/2025

Boli zverejnené podmienky prijatia na školský internát 2024/2025

všetky informácie nájdete tu : 

https://www.sportovaskolatn.sk/skolsky-internat/podmienky-prijatia-na-skolsky-internat-2024-2025.html?page_id=4511