Informácie

Školský internát

 

Dôležité upozornenie k podmienkam prijatia žiakov do ŠI v šk. roku 2020/2021

Prihlášku do školského internátu a všetky ostatné potrebné tlačivá nájdete na tejto stránke:

 

Vzhľadom na veľký počet prihlášok do ŠI, budú žiaci prijatí na základe nasledovných kritérií:

1. sociálne postavenie rodiny

2. zriaďovateľská pôsobnosť školy, ktorú bude navštevovať žiak (Športové gymnázium, Str. umelecká škola, SOŠ zdravotná...) teda školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

3. žiaci v inej zriaďovateľskej pôsobnosti ako Trenč. samosprávny kraj

4. na základe vzdialenosti od miesta bydliska a dátumu podania prihlášky

Podmienky pre ubytovanie a stravovanie:

Školský internát je mimoškolské výchovné zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom, ktorí prichádzajú študovať do Trenčína výchovnú starostlivosť, ubytovanie a stravovanie.

 

Pozrite si aktivity a možnosti voľnočasového vyžitia v ŠI

Ubytovanie sa poskytuje prioritne pre študentov :

 • Stredná športová škola, Kožušnícka 2, Trenčín
 • Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín
 • Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej, Veľkomoravská 14, Trenčín           
 • Stredná priemyselná škola stavebná Emila Beluša, Staničná 4, Trenčín             
 • Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín
 • Gymnázium Ľ. Štúra, 1. mája 2, Trenčín                                                                       
 • Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom                       
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 24, Trenčín                  
 • Stredná odborná škola,  Pod Sokolice 14, Trenčín                                                  .
 • Základná škola, Hodžova 37, Trenčín                                                                     
 • Základná škola, Ul. L. Novomeského  11, Trenčín                                            

a v rámci kapacitných možností tiež pre žiakov iných stredných a základných škôl.

Doplňujúce informácie

Kapacita školského internátu je okolo 700 lôžok. Žiaci sú ubytovaní bunkovým systémom - každá bunka má 2 a 3 posteľovú izbu s príslušenstvom.  Každá bunka má vstupnú chodbu, WC, sprchový kút a veľký balkón. Izby sú štandardne vybavené posteľami, skriňami, stoličkami, stolmi a poličkami. O žiakov sa starajú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci. V školskom internáte sa stravuje (v hlavnom jedle-obed) približne tisíc stravníkov. Ubytovanie školského internátu využívajú študenti všetkých stredných škôl v Trenčíne ako aj študenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.