Darovanie 2% zo zaplatenej dane za rok 2022

 

 

Pomoc Vašej škole

prostredníctvom Fondu Strednej športovej školy, n.f., so sídlom Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín. 

     Vážení rodičia,

     dovoľujeme si Vás osloviť v čase, keď máte možnosť rozhodnúť sa komu  darujete   2% z Vašich daní, ktoré by inak boli odvedené štátu. Finančné prostriedky , ktoré takto aj Vašou zásluhou získame budú použité  na podporu  skvalitnenia  výchovno-vzdelávacieho   procesu, športového rastu a materiálneho  vybavenia školy.

      Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí prispeli 2%  už v predchádzajúcich rokoch a tešíme sa na Vaše ďalšie finančné príspevky.

       S úctou, riaditeľka školy                 PhDr. PaedDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD., MHA.

Skrátený postup krokov, ako darovať 2% zo zaplatenej dane

 Pre zamestnancov, za ktorých robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ:

v  najneskôr do 15.02.2023 požiadajte Vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň,

v  následne požiadajte  zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“-v prílohe pod textom  Z tohto tlačiva si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate z nej 2%, čo  je maximálna suma, ktorú môžete poukázať fondu, avšak musí byť minimálne 3 Eur.

v  tieto údaje napíšte do  tlačiva „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“v prílohe pod textom

v  obe  tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) doručte do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska, resp. požiadajte o doručenie Vášho zamestnávateľa.

Pre fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie: 

v  v daňovom priznaní  pre fyzické osoby je už uvedená kolónka na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa, ktorá však musí byť minimálne 3 Eur,

v  vyplnené daňové priznanie   doručte  v lehote na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3. v danom roku) na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska. Vyhlásenie o poukázaní 2% je už súčasťou daňového priznania.

(daňový úrad po kontrole údajov a podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech nášho fondu).

Pre právnické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie: 

v  vyplňte si daňové priznanie a vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby. Môžete si určiť jedného alebo aj viacerých prijímateľov, uvediete sumu, avšak každému prijímateľovi musíte venovať minimálne 8 Eur.

v  vyplnené daňové priznanie   doručte  v lehote na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3. v danom roku)  na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska. Vyhlásenie o poukázaní 2% je už súčasťou daňového priznania.

 

 

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno: Fond Strednej športovej školy, n.f.  

Sídlo:  Kožušnícka 71/2,    911 05 Trenčín

IČO: 52819949

právna forma: neinvestičný fond

ĎAKUJEME !

 

 

 

 

 

 

 


Dokumenty na stiahnutie