Spracovanie dát v športe

Študijný odbor poskytuje vzdelávanie žiakov so športovým nadaním v oblasti športovej prípravy podľa zvoleného športového odvetvia a odborného vzdelávania a prípravy pre výkon povolania a odborných činností v športe.

Absolvent odboru spracovanie dát v športe získa komplexné vedomosti v súčasnosti najžiadanejšej oblasti na trhu práce vzhľadom na narastajúci objem dát v spoločnostiach a potrebou ich využiť. Absolventi budú schopní samostatne získavať,  spracovávať, identifikovať dáta vhodné pre analýzy, rozhodovacie reporty od vlastného prístupu k dátam uloženým prakticky v akýchkoľvek formátoch v súborovom systéme alebo v rozličných serverových dátových zdrojoch primárne v oblasti športu. Nadobudnuté  vedomosti a zručnosti využijú v práci so športovými databázami. Počas štúdia sa absolventi zoznámia aj s najmodernejšími trendami v oblasti spracovania a vizualizácie dát Data Science a Machine learning s aplikáciou na šport. Získané zručnosti z aplikovanej informatiky sú tiež predpokladom pre činnosť súvisiacu s administráciou športovej dokumentácie.

Absolvent tohto odboru je plne spôsobilý viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového športu mládeže a výkonnostného športu dospelých vo vybranom športe a získava kvalifikáciu tréner 3. stupňa.

 


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31